ห้องนี้สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคุณครูทั้งหล
Home กลับหน้าหลัก สมัครสมาชิก ตั้งคำถามใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดูสมาชิกทั้งหมด ลืมรหัสผ่าน
คุณยังไม่ได้ทำการ Login คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าระบบ Click       ตั้งคำถามใหม่
 ค้นหา
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
 Online : 1 คน


คำถามที่ หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
xxxxxรับผลิตสื่อการเรียนการสอน เวบไซต์ บริการเช่า Hosting
โดย : ร้านเอทีคอมอิงค์   เมื่อ : 26/06/2009 16:14 น.
 
9999
9999
xxxxxห้องนี้ใช้สำหรับโพสโฆษณา ประกาศ เท่านั้นนะครับ
โดย : atcomink   เมื่อ : 2014-07-19 10:27:10
916
0
00827 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม
โดย : surutchai   เมื่อ : 2013-06-26 23:21:52
 
599
0
00770 เว็บแนวข้อสอบ กพ อบต เทศบาล ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ วัดผลออนไลน์
โดย : koko   เมื่อ : 2012-07-02 15:55:08
 
1004
0
00761 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางวันทนีย์ จันทร์เพชร   เมื่อ : 2012-05-09 11:46:46
 
1177
0
00759 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่   เมื่อ : 2012-04-14 13:34:06
 
1115
0
00738 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่นทุ่งใหญ่ กลุ่มสาระก
โดย : นางสำอางค์ ชัยวิชิต   เมื่อ : 2012-01-14 15:04:46
 
957
0
00685 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางวันทนา สุจริต   เมื่อ : 2011-10-13 14:59:37
 
592
0
00675 รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ
โดย : พิมพ์ประไพ เพ็ญทอง   เมื่อ : 2011-09-14 22:59:55
 
1312
1
00665 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : อุษา แซ่ลิ้ม   เมื่อ : 2011-08-31 17:43:21
 
917
0
00614 ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี"
โดย : สุจิตรตา   เมื่อ : 2011-06-19 08:09:04
 
502
0
00609 Life in Nan ที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค KWLM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : admin   เมื่อ : 2011-05-04 14:31:07
1282
17
00608 เผยแพร่ผลงานวิชาการนางวิภาพร ศรีธิพันธุ์ เรื่องรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้
โดย : admin   เมื่อ : 2011-05-04 14:29:53
886
0
00607 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
โดย : admin   เมื่อ : 2011-05-04 14:27:35
16898
20
00602 แผยแพร่ผลงาน ขนมไทยจากสาคู (ขนมตะโก้สาคู)
โดย : atcomink   เมื่อ : 2011-04-07 12:42:15
23505
35
00571 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 6
โดย : นางกัลยา เจริญราษฎร   เมื่อ : 2010-12-21 21:22:31
 
1291
0
00565 เผยแพร่วิชาคณิตศาสตร์ป.5
โดย : ครูกัญจณาฒิพ แสงศรี   เมื่อ : 2010-12-13 13:56:39
 
31217
152
00564 เผยแพร่วิชาคณิตศาสตร์ป.5
โดย : ครูกัญจณาฒิพ แสงศรี   เมื่อ : 2010-12-13 13:51:18
 
1862
13
00555 รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและโจทย์สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาววัฒนา ประสานท   เมื่อ : 2010-12-06 20:43:51
 
2051
32
00520 การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
โดย : admin   เมื่อ : 2010-10-26 10:40:39
1126
0
00510 รายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ (ฉบับปี 2552-2554)
โดย : นายณัฐวัฒน์ วีรภัทร   เมื่อ : 2010-10-13 19:18:37
 
841
0
00509 รายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ (ฉบับปี 2552-2554)
โดย : thaiboy2523   เมื่อ : 2010-10-13 19:15:44
 
77587
33
00507 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย : รัชนี ดอกไม้ทอง   เมื่อ : 2010-10-10 13:39:38
 
13856
136
00373 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนา
โดย : admin   เมื่อ : 2010-02-05 07:00:32
2092
0
00354 การใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 16:00:22
1206
13
00353 ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:59:35
176670
34
00352 การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒน
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:58:53
2088
0
00351 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:57:20
2214
16
00350 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:56:11
4929
53
00349 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:54:49
4779
19
00348 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้
โดย : admin   เมื่อ : 2010-01-04 15:54:17
1126
13
00327 เผยแพร่ผลงานวิชาการ อัญจนา สุพันดี (โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์) อ.เกษตรสมบูรณ์
โดย : admin   เมื่อ : 2009-12-28 15:49:02
1470
1
- ข่าวประกาศ   - คำถามใหม่   - คำถามเก่า   - คำถามที่ถูกตอบแล้ว   - คำถามที่มีคนตอบมาก   - คำถามที่มีรูป   - คำถามที่มีไฟล์ Flash
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4
PlayCondom.com จำหน่ายถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น กระป๋อง Tenga ชะลอการหลั่ง

ครูวิทย์,วิทยาศาสตร์,สื่อการสอน